Frågor att ta ställning till innan ett EDI-program startas

Lär dig vilka frågor som är viktiga att ställa innan du startar ett EDI-program för ditt företag.

Allmänt

 • Är det viktigt för er verksamhet att bättre kunna uppfylla leverantörers, kunders och/eller återförsäljares krav?
 • Använder allt fler av dina affärspartners EDI? Sätter de press på dig att bli EDI-kompatibel?
 • Är ditt företag pressat att förbättra verksamhetens resultat och samtidigt kontrollera kostnaderna?
 • Skulle EDI-kompatibilitet hjälpa dig att förbättra och förkorta din time-to-market eller öka din förmåga att ta dig in på nya marknader?
 • Skulle EDI-kompatibilitet göra er till ett mer attraktivt alternativ för nya kunder på befintliga eller nya marknader, geografiska områden eller branscher? Utjämna spelplanen med större konkurrenter?
 • Skulle effektivare leverantörsreskontra och kundreskontra påverka din likviditet och ditt sätt att arbeta med kunder och leverantörer på ett positivt sätt?
 • Är hållbarhet och företagens sociala ansvar en växande fråga för ditt företag? Är en minskning av mängden utskrifter och pappersförbrukning ett fokusområde för dig?

Om dina affärstransaktioner

 • Vilka är dina mest pappersintensiva affärstransaktioner?
 • Vilka av dina affärstransaktioner involverar flest affärspartners?
 • Vilka av dina affärstransaktioner är mest tidsintensiva eller tidskänsliga?
 • Vilka av dina affärstransaktioner skulle lättast bli EDI-kompatibla?

Om dina partners

 • Vilka av dina affärspartners har störst transaktionsvolym?
 • Vilka affärspartners vill du ha en långsiktig relation med?
 • Vilka av dina affärspartners använder redan EDI? Om de gör det, vilken EDI-lösning/vilket EDI-nätverk använder de?
 • Har dina affärspartners de rätta tekniska förutsättningarna för EDI?
 • Om de befinner sig utomlands, är kommunikationsmiljön tillräckligt robust?

Om att implementera EDI

 • Har du högsta ledningens stöd för EDI?
 • Kan ni skapa en tvärvetenskaplig EDI-styrgrupp?
 • Har du rätt nivå av erfarenhet av teknisk analys och affärsanalys internt?
 • Kommer du att utveckla ditt EDI-system internt eller välja en EDI-leverantör/VAN från tredje part?
 • Vilken typ av EDI är rätt för ditt företag?
 • Kommer du att behöva utbilda och stödja dina affärspartners genom implementeringsprocessen?
 • Har du en utvald affärspartner att testa EDI-implementeringen med? med?

Om din EDI-tjänsteleverantör/VAN

 • Vilka är affärsfördelarna med att använda en enda B2B/VAN-leverantör?
 • Har VAN-leverantören en global räckvidd?
 • Använder ett antal av dina affärspartners redan samma VAN-leverantör?
 • Erbjuder VAN-leverantören en rad mervärdestjänster, t.ex. introduktion av affärspartner eller avancerade tjänster för ledningsinformation?
 • Erbjuds det support och utbildningsalternativ för dig och dina partners?
 • Är företaget medlem i EDI-branschorganisationer eller internationella standardiseringsorgan?
 • Kommer VAN-leverantören att ge dig en färdplan för att visa hur den kommer att hålla sig i den tekniska framkanten?
 • Kan de erbjuda flexibla prismodeller som bäst uppfyller dina affärsbehov?