Mobil EDI

Ett framväxande område för att möjliggöra utbyte av EDI-dokument via mobila enheter

Det har ifrågasatts om en användare skulle vilja använda en mobil enhet för att fylla i en inköpsorder eller faktura när han eller hon inte är på kontoret. Men med fokus på effektivisering av leveranskedjan är det lättare att se fördelarna med att en säljare kan se status för en leverans till en leverantör när han är på resande fot eller att en affärschef kan granska leverantörens resultat när han sitter i ett omförhandlingsmöte.

Resultatet är att dessa typer av mobila EDI-applikationer börjar dyka upp. Begränsningarna i själva de mobila enheterna har hämmat utvecklingen. Kvaliteten och storleken på skärmen på de flesta enheter har varit relativt dålig. Men iPad och andra surfplattor förändrar vad som kan åstadkommas med mobila datorenheter.

Det är ingen överdrift att säga att dessa enheter förändrar hur användarna interagerar med sina organisationer och vissa företag börjar lansera applikationer för att hjälpa till att "mobilisera" sina leveranskedjor. Det har nu blivit accepterat att det finns "företagsappar" och det är bara en tidsfråga innan man kan ladda ner en supply chain- eller EDI-relaterad app från en privat eller företagsappbutik.

Inom detaljhandelssektorn har man nyligen börjat använda Direct Exchange (DEX) för att underlätta flödet av produkter och information genom leveranskedjan. Med hjälp av DEX kan leveranspersonalen skanna streckkoden på en vara med en mobil enhet för att skapa en elektronisk faktura. Dessa data överförs till mottagaren via en dockningsstation i butiken. Mottagaren öppnar fakturan i mottagningssystemet och skannar de levererade varorna för att verifiera kvantiteterna. När uppgifterna har stämts av stängs den digitala fakturan och en slutlig kopia överförs tillbaka till leverantörssystemet via den mobila enheten. En amerikansk detaljhandlare har kunnat minska tiden för varje butiksleverans med 15 till 45 minuter med hjälp av DEX.