EDI-vitböcker

Användbara resurser som ger ytterligare insikt i vad EDI är, viktiga affärsdrivkrafter och fördelarna med att implementera en EDI-lösning (Electronic Data Interchange).

IDC: Digital omvandling driver på nödvändig omstrukturering av leveranskedjan

I detta white paper från IDC förklaras de viktigaste fördelarna med digital transformation för leveranskedjan och hur man får ut det mesta av dem.

Nedladdningar

IDC: Hur B2B-integration driver överlägsen prestanda i leveranskedjan

Läs detta white paper från IDC Manufacturing Insights för att förstå vilken roll B2B-teknik kan spela i dagens tillverkningsorganisationer och hur den påverkar processerna i leveranskedjan.

Nedladdningar

Är du fokuserad på det som är viktigt? Så här optimerar du ditt datautbyte

Läs detta white paper för att lära dig fördelarna med att använda B2B Managed Services för att hantera din organisations automatiserade datautbyte.

Nedladdningar

SCM World 5 steg till mognad för B2B-integration

Denna SCM World-rapport beskriver vägen till EDI- och B2B-integration och fördelarna med B2B-integrationsmognad, samt ger expertrekommendationer för att främja din organisation på denna resa.

Nedladdningar

Affärer utan gränser: Att få globala leveranskedjor att fungera

I denna Tech Dossier från CIO Magazine beskrivs funktionen och betydelsen av B2B-integration (Business-to-Business) i företaget. Vi utforskar den alltmer globala affärsverksamheten, utmaningarna med att upprätthålla en internationell leveranskedja, de uppenbara och subtila kostnaderna för att arbeta utan en EDI/B2B-integrationspartner samt hur EDI och B2B Managed Services kan hjälpa organisationer att blomstra i dagens affärsklimat.

Nedladdningar

Vitbok: AS2 - Vad är det? Hur fungerar det? Hur implementerar du det?

AS2 är ett kommunikationsprotokoll som möjliggör ett säkert utbyte av EDI-transaktioner mellan två företag via Internet. Oavsett om du ska införa AS2 på begäran av en handelspartner eller om du ska sprida AS2 till dina egna affärspartners måste du göra ett antal val. Detta dokument hjälper dig att fatta dessa beslut.

Nedladdningar

Forskningsrapport: Benchmarkstudie inom B2B visar på vikten av EDI i leveranskedjan

Ta del av hårda fakta från denna oberoende B2B-studie från Supply Chain Insights, som fokuserar på global best practice för EDI- och XML-lösningar inom inköp, logistik och finans. "I den här studien konstaterar vi att när företag använder EDI på ett framgångsrikt sätt får de verkliga och meningsfulla affärsresultat. När företag till exempel kan göra handsfree-order minskar cyklerna från order till leverans med 50%, det blir större noggrannhet i leveranserna och affärsrelationerna förbättras."

För mer information, läs rapporten här.