EDI i leveranskedjan

EDI används inom många olika branscher, men har utan tvekan haft störst genomslag inom supply chain management.

Electronic Data Interchange (EDI) kan betraktas som leveranskedjans första stora digitala teknikomvälvning. Det snabba och korrekta utbytet av EDI-transaktioner i leveranskedjan har påskyndat affärsverksamheten och förbättrat kundupplevelsen. Idag är EDI-programvara och -tjänster kärnan i en effektiv supply chain-verksamhet och levererar snabb och säker filöverföring som driver samarbete och ökar försäljningen mellan handelspartners.

Definiera EDI för leveranskedjan

Genom att ersätta pappersbaserade transaktioner med elektroniska transaktioner i ett standardformat gör EDI det möjligt för återförsäljare, tillverkare och logistikorganisationer att övergå till en mer effektiv papperslös kommunikation i sin leveranskedja. Detta har gjort det möjligt för företag att maximera sin effektivitet genom alla processer i hanteringen av leveranskedjan, vilket ger en mer miljövänlig inverkan och ökar effektiviteten i både lager och affärsverksamhet. Läs mer om varför EDI-transaktioner är mer effektiva än pappersbaserade processer.

Utvecklingen av EDI-transaktioner i leveranskedjan

De första processerna som EDI-lösningarna tog itu med var order-till-kassa och inköp-till-betalning. EDI-betalningsdokument och EDI-fakturor bidrar till att eliminera mänsklig inblandning och därmed minska antalet fel i dessa viktiga affärsdokument. EDI-transaktioner sker nu automatiskt - de flödar från leverantörens kundreskontrasystem till köparens leverantörsreskontrasystem på några ögonblick. Eventuella fel kan snabbt identifieras och åtgärdas. Hela processen med en EDI-transaktion kan ta minuter eller kanske timmar jämfört med dagar eller veckor för den pappersbaserade motsvarigheten.

Det är inte så konstigt att organisationer började skapa EDI-dokument för att hantera även andra delar av leveranskedjan. EDI-dokument för sjöfart och lagerhållning har utvecklats och omfattar bland annat konossement, tulldokument, inventarielistor, statusrapporter för sjöfart, sändningstillstånd och -bekräftelser samt avancerade sändningsmeddelanden och dokument med betalningsinformation. Företagen har också etablerat EDI-transaktioner med sina banker och finansiella partners baserade på EDI-dokument som remburser, överföringar av medel och remitteringsaviseringar.

Fördelarna med EDI för hantering av leveranskedjan

Det finns många fördelar med att använda Electronic Data Interchange-teknik, särskilt inom supply chain management (SCM). Det finns många sätt som EDI för supply chain management kan hjälpa ett företag på, de bästa exemplen är nedan.

Förbättra kundupplevelsen

Det kanske inte är uppenbart hur EDI för leveranskedjor kan förbättra kundupplevelsen, men det är en grundläggande effekt och fördel som många företag söker när de väljer EDI. Genom strömlinjeformade beställningar och inköp förbättrar EDI ordernoggrannhet och transparens, vilket möjliggör ökad kommunikation med kunder som ger dem korrekt information om sina transaktioner med företaget. Detta kan i sin tur förbättra kundupplevelsen och kundlojaliteten eftersom det inte finns några gissningar eller förvirring.

Snabb bearbetning

EDI gör det möjligt att öka hastigheten och förbättra den övergripande rörligheten i ett företag, eftersom de aktuella processerna har blivit mycket snabbare och mer strömlinjeformade. EDI-transaktioner i leveranskedjan mellan handelspartner kan genomföras snabbare och i större volymer, vilket påskyndar betalningar och förbättrar kassaflödet. Detta kan skapa nya möjligheter för både företaget och handelspartnern eftersom det kan ge möjlighet till rabatter för köparen och innovativa finansieringsalternativ för leverantören.

Minska antalet fel

Misstag kan kosta företag mycket pengar. Risken för fel ökar eftersom så många faktorer bidrar till de risker som följer med pappersspår för dokument. Säkerhet för fysisk lagring, behov av säkerhetskopior och personal som granskar dokument manuellt bidrar alla till risken för att något på vägen kan gå fel. EDI i leveranskedjan standardiserar transaktionerna med leverantörerna och minskar risken för missförstånd, mänskliga fel, felaktiga leveranser och andra misstag. Detta kan vara särskilt användbart för stora detaljhandlare eftersom de har många olika leverantörer i sin leveranskedja.

Spara tid och pengar

Alla dessa fördelar innebär att företagen kan spara tid på tråkiga processer och spara pengar genom att flytta papperstransaktioner till digitala medier. Genom att övergå till EDI i leveranskedjan påskyndas affärsprocesser som beställning och inköp. Kostnadsdrivande utgifter för lagring minimeras, medan kostnader för kommunikation och manuella kontroller minskar tack vare att processerna effektiviseras och förbättras med hjälp av EDI-systemet.

Förbättra lagerhanteringen

Både EDI-dokument och EDI-transaktioner i leveranskedjan ger stor transparens för företag och handelspartner, vilket möjliggör förbättringar över hela linjen i hanteringen av leveranskedjan. Genom att utbyta EDI-dokument ger den höga graden av insyn i leveranskedjan företagen uppdateringar i realtid så att lagernivåerna blir mycket mer exakta. Detta ger företagen möjlighet att effektivt fördela resurser och förhindra lagerbrister samtidigt som de får möjlighet att eliminera överskottslager.