AS2

En av de mest populära metoderna för att transportera edi-data säkert och tillförlitligt över internet på ett punkt-till-punkt-sätt.

AS2 är en av de mest populära metoderna för att transportera data, särskilt EDI-data, på ett säkert och tillförlitligt sätt över Internet. Det handlar i princip om två datorer - en klient och en server - som ansluter punkt-till-punkt via webben. AS2 skapar ett "kuvert" för EDI-data, vilket gör att de kan skickas säkert - med hjälp av digitala certifikat och kryptering - över Internet.

Walmart har blivit känt för EDI via AS2 och har hjälpt till att driva på införandet av EDI inom detaljhandelssektorn.

EDI via AS2 kräver att den mottagande organisationens server alltid är "lyhörd" för meddelanden som är adresserade till den. Precis som ett samtal till en telefon utan telefonsvarare kommer meddelandet att missas om din server inte är tillgänglig för att ta emot samtalet. Många organisationer väljer därför att använda en EDI-nätverksleverantör som tillhandahåller AS2-anslutning och därmed alltid är tillgänglig för att ta emot EDI-överföringar. Att använda en EDI-nätverksleverantör för dina AS2-behov ger följande fördelar:

  • Du kan följa AS2-mandaten utan att behöva betala för AS2-programvara, hårdvara, brandväggar och expertis som du annars skulle behöva för att implementera AS2 själv.
  • Leverantören hanterar utbytet av AS2-inställningsinformation
  • Leverantören genomför AS2-test för dig och dina partners
  • Utbyte av dokument sker i realtid
  • Du drar nytta av leverantörens gemensamma infrastruktur, kompetens och säkerhet.