EDI-programvara

För företag som föredrar att hantera sin egen EDI-miljö

Att implementera EDI-programvara bakom företagets brandvägg är ibland det alternativ som föredras. Denna metod förutsätter att företaget har rätt interna resurser för att kunna implementera programvaran och underhålla den löpande. Implementering av programvara för elektronisk datautväxling kräver resurser som kan förstå hur man mappar mellan olika dokumenttyper, hur man tar emot eller ansluter till affärspartners och eventuellt tillhandahåller integration till andra affärsapplikationer som bokföringspaket eller ERP-programvara.

När programvaran har installerats krävs det IT-resurser för att underhålla den löpande. Detta inkluderar uppgradering av programvarumiljön när så krävs.

Många företag, särskilt mindre företag, kanske inte har de interna IT-resurserna för att hantera sin egen EDI-miljö och av den anledningen väljer de att använda EDI-erbjudanden som är hostade eller Software-as-a-Service-baserade istället.