EDI Outsourcing Managed Services

För företag som föredrar att lägga ut sitt EDI-program på entreprenad.

Managed Services är outsourcing av ditt EDI-program till en tredjepartsleverantör. Att implementera och hantera en EDI-plattform kan vara skrämmande för alla organisationer. Det kräver tillgång till ett brett spektrum av kompetenser och kapitalinvesteringar i hård- och mjukvara. Många företag vill nu integrera EDI med sina backoffice-system - till exempel ERP - vilket leder till en efterfrågan på interna resurser som få organisationer kan upprätthålla.

Demonstration av EDI-tjänster som tillhandahålls av en leverantör av managed services.

Att utforska en managed services-strategi för EDI blir mycket mer tilltalande. Faktum är att outsourcing av EDI är mer tilltalande än outsourcing inom andra IT-områden där det länge har varit accepterat. Det främsta skälet till outsourcing är att man kan minska kostnaderna för att investera i sin egen infrastruktur och samtidigt säkerställa att man har tillgång till rätt kompetens för att leverera den tjänst man behöver. Detta gäller även för EDI, men i det här fallet finns det andra fördelar:

  • Du har alltid tillgång till den senaste tekniken, eftersom tjänsteleverantörens verksamhet är beroende av att den erbjuder de mest moderna faciliteterna
  • När du ansluter till externa system underlättar leverantören community enablement-processen och erbjuder mervärdestjänster som gör det möjligt för dig att handla över hela världen
  • Öka flexibiliteten i verksamheten genom att ge dig möjlighet att snabbt ta dig in på nya marknader och i nya områden
  • Öka produktiviteten i verksamheten genom att leverera en ny nivå av information om din egen, din leveranskedjas och dina affärspartners prestation