Vad är EDI-dokumentstandarder?

Det finns många standarder för EDI-dokument, men vad betyder de och var används de?

ANSI ASC X12

1979 bildade American National Standards Institute (ANSI) Accredited Standards Committee (ASC) X12 för att utveckla enhetliga standarder för elektroniskt utbyte av affärstransaktioner mellan olika branscher, s.k. Electronic Data Interchange. ANSI X12 utformades ursprungligen för att stödja företag inom olika industrisektorer i Nordamerika, men idag finns det mer än 300.000 företag över hela världen som använder X12 EDI-standarder i dagliga affärstransaktioner. ASC X12 bidrar också till UN/EDIFACT-meddelanden som används i stor utsträckning utanför USA.

Mer information om ANSI X12 finns här

Mer information om ANSI X12-dokumenttyperna finns här

EANCOM

Denna standard togs ursprungligen fram 1987 av EAN:s generalförsamling och skulle utvecklas med hjälp av den då nya internationella UN/EDIFACT-standarden. EANCOM-meddelandena, som underhålls av GS1, är mer detaljerade till sin natur jämfört med TRADACOMS-meddelandena. EANCOM utvecklades ursprungligen för detaljhandelssektorn och har därefter vuxit till att bli den mest använda UN/EDIFACT-undergruppen och finns nu i en mängd andra industrisektorer som sjukvård, bygg- och anläggningssektorn samt förlagsbranschen.

Mer information om EANCOM finns här

VICS

Voluntary Inter-industry Commerce Standard används av detaljhandelsbranschen för allmänna varor i Nordamerika. Den är en delmängd av den nationella standarden ANSI ASC X12. VICS EDI används av tusentals företag, varuhus och specialbutiker, massmarknadsförare och deras respektive leverantörer. År 1988 blev GS1 US det ledande och administrativa organet för VICS EDI. GS1 US förvaltar också ASC X12-standarderna Uniform Communication Standard (UCS) för dagligvaruhandeln och Industrial/Commercial Standard (I/C) för industrisektorn.

Mer information om VICS finns här

Mer information om UCS- och I/C-standarderna finns här

Mer information om VICS-dokumenttyperna finns här

UN/EDIFACT

United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport är den internationella standard som utvecklats av Förenta Nationerna. Arbetet med att underhålla och vidareutveckla denna standard sker genom FN:s centrum för förenklad handel och elektroniska affärer (UN/CEFACT) under FN:s ekonomiska kommission för Europa. EDIFACT-standarden innehåller en uppsättning syntaxregler för att strukturera, ett interaktivt utbytesprotokoll och en uppsättning standardmeddelanden som möjliggör utbyte av elektroniska affärsdokument mellan flera länder och branscher. EDIFACT används i stor utsträckning i Europa, främst på grund av att många företag använde den mycket tidigt. EDIFACT har fått viss spridning i ASPAC-regionen, men det finns för närvarande fler XML-baserade standarder som används i just denna region idag.

Mer information om EDIFACT finns här

Mer information om EDIFACT-dokumenttyperna finns här ⟶.

ODETTE

Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe är en grupp som företräder fordonsindustrins intressen i Europa. De är motsvarigheten till Automotive Industry Action Group (AIAG) i Nordamerika. Organisationen utvecklar verktyg och rekommendationer för att förbättra flödet av varor, tjänster, produktdata och affärsinformation genom hela värdekedjan inom fordonsindustrin. ODETTE har ansvarat för att utveckla kommunikationsstandarder som OFTP och OFTP2.0, processer för ständiga förbättringar som Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation (MMOG/LE) och fordonsspecifika dokumentstandarder som definieras via länken nedan.

Mer information om ODETTE finns här

Mer information om ODETTE-dokumenttyperna finns här

Tradacoms

Detta är en tidig standard för EDI och användes främst inom detaljhandeln i Storbritannien. Den introducerades ursprungligen 1982 som en implementering av UN/GTDI-syntaxen, en av föregångarna till EDIFACT, och underhölls och utökades av UK Article Numbering Association, numera GS1 UK. Standarden är mer eller mindre föråldrad eftersom utvecklingen av den i praktiken upphörde 1995 till förmån för EDIFACT EANCOM-undergrupperna. Trots detta har den visat sig vara hållbar och majoriteten av detaljhandelns EDI-trafik i Storbritannien använder den fortfarande idag.

Mer information om Tradacoms finns här⟶

Mer information om Tradacoms dokumenttyper finns här

VDA

Denna organisation utvecklar standarder och bästa praxis för att tillgodose behoven hos företag inom den tyska fordonsindustrin. VDA har utvecklat över trettio meddelanden för att tillgodose behoven hos företag som VW, Audi, Bosch, Continental och Daimler AG. Mer information om dessa meddelanden finns via länken nedan.

Mer information om VDA finns här

Mer information om VDA-dokumenttyperna finns här

HIPAA

Health Insurance Portability and Accountability Act antogs av den amerikanska kongressen 1996. En viktig del av HIPAA är upprättandet av nationella standarder för elektroniska hälsovårdstransaktioner och nationella identifierare för vårdgivare, sjukförsäkringsplaner och arbetsgivare. Standarderna är avsedda att förbättra effektiviteten i det nordamerikanska hälso- och sjukvårdssystemet genom att uppmuntra till en utbredd användning av EDI i det amerikanska hälso- och sjukvårdssystemet. HIPAA:s EDI-transaktionsuppsättningar är baserade på X12 och de viktigaste meddelandetyperna beskrivs nedan.

Mer information om HIPAA finns här

Mer information om HIPAA-dokumenttyperna finns här

RosettaNet

Detta består av ett konsortium av stora tillverkare av datorer, konsumentelektronik, halvledare, telekommunikation och logistikföretag som arbetar tillsammans för att skapa och implementera branschomfattande, öppna processstandarder för e-business. Dessa standarder utgör ett gemensamt språk för e-business, vilket gör det möjligt att samordna processer mellan partners i leveranskedjan på global basis. RosettaNets dokumentstandard är baserad på XML och definierar riktlinjer för meddelanden, gränssnitt för affärsprocesser och implementeringsramverk för interaktioner mellan företag. Med hjälp av RosettaNet Partner Interface Processes (PIPs) kan affärspartners av alla storlekar ansluta sig elektroniskt för att behandla transaktioner och flytta information inom sina utökade leveranskedjor. Mer information om RosettaNets PIP-dokument finns på länken nedan.

Mer information om RosettaNet finns här

Mer information om RosettaNets dokumenttyper finns här

SWIFT

Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunication bildades 1973 och har sitt huvudkontor i Bryssel. SWIFT driver ett världsomspännande nätverk för finansiella meddelanden som utbyter meddelanden mellan banker och finansinstitut. SWIFT marknadsför också programvara och tjänster till finansinstitut, varav en stor del är avsedda att användas i SWIFTNet-nätverket. SWIFTNet är den infrastruktur som används för att utbyta dessa dokument och FIN, InterAct och FileAct används för att koda SWIFT-dokumenten för överföring. Majoriteten av interbankmeddelanden använder SWIFT-nätverket. I november 2008 var 8740 finansinstitut i 209 länder anslutna till SWIFT. SWIFT:s dokumentstandard är uppdelad i fyra områden: betalningar, handelstjänster, värdepapper och handel.

Mer information om SWIFT finns här

Mer information om SWIFT:s dokumenttyper finns här