FTP över VPN, SFTP och FTPS

Populära kommunikationsalternativ för utbyte av EDI-dokument direkt eller via en leverantör av EDI-tjänster.

FTP över VPN, SFTP och FTPS är också bland de mest använda kommunikationsprotokollen för utbyte av EDI-dokument via Internet. Alla dessa kan användas för att ansluta till affärspartner direkt (Direct EDI) eller via en EDI Network Services Provider.

FTP (File Transfer Protocol) med VPN (Virtual Private Network) - FTP var det första robusta och tillförlitliga filöverföringsprotokollet som utvecklades och används fortfarande av många företag, särskilt för filutbyte inom inom ett företag. FTP i sig ger dock inte den säkerhet som behövs för dokumentutbyte med andra företag över Internet. Av denna anledning använder företag som använder FTP det tillsammans med VPN-programvara, vilket ger det säkerhetslager som behövs.

Varken FTP i sig eller FTP med VPN tillhandahåller dock oavvislighet (möjligheten att bekräfta att ett dokument faktiskt skickats av den angivna avsändaren) inom den fil som utbyts. Det finns inte heller några funktioner för meddelandehantering som ger avsändaren bekräftelse på att dokument har mottagits och dekrypterats. Dessutom kan interoperabilitet vara ett problem eftersom det finns många olika sätt att implementera VPN på ditt system, liksom möjliga skillnader i versioner av VPN. Även om FTP med VPN inte hanterar dessa viktiga B2B-faktorer kan du använda det för att ansluta till en EDI Network Services Provider som sedan tillhandahåller den oavvislighet, meddelandehantering och interoperabilitet som krävs.

SFTP (Secure File Transfer Protocol) och FTPS (File Transfer Protocol Secure) - Både SFTP och FTPS är säkra Internetprotokoll. Den stora skillnaden mellan de två är hur de tillhandahåller säkerhet och utför kryptering. Det säkerhetslager som används av SFTP har utvecklats av Internet Engineering Task Force.

Båda protokollen krypterar data under överföringen, vilket gör att de är säkra när de rör sig över Internet, och dekrypterar dem sedan när de kommer fram till destinationen. Ingen av dem tillhandahåller dock oavvislighet eller meddelandehantering. Precis som med FTP med VPN ovan är interoperabilitet en viktig fråga och återigen kan du använda endera för att ansluta till en EDI Network Services Provider som sedan tillhandahåller den oavvislighet, meddelandehantering och interoperabilitet som krävs.