EDI per bransch

EDI används inom många olika industrisektorer. Det används för att hantera många olika affärsprocesser och branschutmaningar.

Under de senaste fyrtio åren har många branschspecifika dokument- och kommunikationsstandarder utvecklats, branschspecifika föreningar och arbetsgrupper har etablerats och många privata nätverk har upprättats för att tillgodose de individuella kraven från olika branscher.

Fordonsindustrin

Just-in-Time och Lean Manufacturing har varit centrala för fordonsindustrin under ett antal år. Dessutom har en växande OEM-industri i utvecklingsländer i världen lett till alltmer globala tillverkningsprocesser. EDI är nyckeln till att fordonsföretagen ska kunna uppnå dessa affärsmål.
Läs mer ⟶

Branschen för finansiella tjänster

Finansbranschen förlitar sig på sin förmåga att hantera leverantörsskulder och kundfordringar samt att förvalta investeringar och lån för sina kunders räkning, både privatpersoner och företag. Under många år var många av dessa processer manuella och pappersintensiva. EDI håller på att förändra allt detta.
Läs mer ⟶

Den högteknologiska industrin

Den högteknologiska värdekedjan har blivit mycket komplex och många högteknologiska företag förlitar sig på externa partners som hjälper dem att utforma och tillverka sina produkter. Time to market kan vara avgörande för ett högteknologiskt företags framgång. EDI ser till att branschens processer är så effektiva som möjligt.
Läs mer ⟶

Detaljhandelsbranschen

Detaljhandeln var en av de första branscherna som fullt ut anammade EDI-tekniken och ligger fortfarande i framkant när det gäller att använda EDI för att skapa konkurrensfördelar. För att vara en tidig användare har den visat sig vara förvånansvärt försiktig när det gäller ny teknik och föredrar att bygga vidare på de EDI-infrastrukturer som redan finns på plats.
Läs mer ⟶