EDI-handledning

Ladda ner EDI-handledning om XML, EDIFACT och ANSI för att få en bättre förståelse för dessa dokumentstandarder.

XML handledning

Ger en omfattande handledning om XML-dokumentstandarden.

Nedladdningar

EDIFACT handledning

Ger en omfattande handledning om EDIFACT-dokumentstandarden.

Nedladdningar

ANSI handledning

En omfattande handledning om dokumentstandarden ANSI ASC X12.

Nedladdningar