Framtiden för EDI VAN

Utvecklingen av den moderna EDI VAN har gått från att vara en plattform för utbyte av digitala transaktioner till att bli en integrationsplattform som förbättrar företagens produktivitet och effektiviteten i leveranskedjan. Det har blivit avgörande att EDI VAN fortsätter att bredda utbudet av tjänster som de erbjuder kunderna. Några av de senaste innovationerna inom EDI VAN har gett oss en indikation på vart nästa generations EDI är på väg.

EDI VAN Prognoser

Nästa generations EDI VAN kommer att integrera AI och maskininlärning för att förbättra lagerhantering och efterfrågeprognoser. En biprodukt av COVID-19-pandemin är kunskapen om att allmänt använda affärsmodeller som just-in-time och build-to-order är stora sårbarheter när oväntade omfattande störningar inträffar. För att bygga upp motståndskraft och flexibilitet har fokus nu riktats mot avancerad planering och prognostisering av efterfrågan med hjälp av AI och maskininlärning för att bättre matcha lager med kundernas faktiska behov.

EDI VAN-användning för AI och maskininlärning

Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning börjar få en betydande inverkan på EDI VAN-funktionerna. Dessa relaterade tekniker introducerar funktioner som går långt utöver vad som har varit möjligt i tidigare generationer av EDI VAN. Några av de nya funktionerna inkluderar:

  • Avancerad automatisering: AI kan upptäcka mönster i data i fakturor, inköpsorder och ASN:er, vilket gör det möjligt att på ett intelligent och automatiskt sätt dirigera, registrera och bearbeta data i företagssystem och till deras handelspartner.
  • Förbättrad validering: AI lär sig allt eftersom och blir alltmer exakt över tid. Den kan till exempel lära sig vad den ska kontrollera i en faktura genom att jämföra den med andra fakturor och dokument som är relevanta för transaktionen.
  • Fullständig hantering av undantag: När AI-systemet upptäcker fel löser det antingen felet när det är möjligt eller skickar det som ett undantag till en människa. Detta tar organisationen ett steg närmare att verkligen kunna hantera undantag, vilket ökar hastigheten och kvaliteten på processerna.

EDI VAN med IoT-kapacitet

Internet of Things (IoT) har snabbt blivit en viktig teknik inom branscher som tillverkning, detaljhandel, allmännyttiga företag och den offentliga sektorn. I leveranskedjan, till exempel, tillhandahåller IoT-aktiverade enheter platsdata i realtid, vilket ger realtidssynlighet i status och skick för varor i transit. De flesta leveranskedjor drivs via EDI VAN och nästa generations EDI VAN inkluderar IoT-data som en annan input, vilket kommer att bidra till att förbättra planeringen av leveranskedjan och minimera riskerna genom att förstå exakt vad som händer i varje länk i kedjan.

EDI VAN stödjer hållbarhet

Från början har EDI stöttat miljömässigt hållbara metoder genom att minska ineffektiviteten i processerna och genom att minska behovet av pappersdokumentation. Idag håller hållbarhet snabbt på att bli en kostnad för alla företag, oavsett storlek. Dålig etik och hållbarhetspraxis kan ha en negativ inverkan på varumärkets anseende och aktiekursen. I framtiden kommer stora kunder i allt högre grad att kräva hållbarhet av sina nätverk av handelspartners. EDI VAN fortsätter att vara ett framåtblickande företag för framtiden som ser miljöansvar som en integrerad del av sin affärsverksamhet. Detta sker också med fördelen att de totala kostnaderna för verksamheten också sänks.

Nästa generations EDI VAN kommer att tillhandahålla förbättrade profiler för alla handelspartners som är aktiva i deras nätverk. Dessa förbättrade profiler kommer att gå utöver affärs- och finansiella detaljer för att täcka ytterligare information som deras etiska och hållbarhetspolicyer och praxis. Detta gör det möjligt för företag att granska sina framtida EDI VAN-leverantörers globala kataloger för att göra det enkelt att snabbt identifiera och ta ombord nya handelspartner med en försäkran om att de uppfyller affärsmässiga, operativa och CSR-krav (Corporate Social Responsibility).