ODETTE EDI dokumentstandard

Organization for Data Exchange by Tele Transmission in Europe är en grupp som företräder fordonsindustrins intressen i Europa. De är motsvarigheten till Automotive Industry Action Group (AIAG) i Nordamerika.

Organisationen utvecklar verktyg och rekommendationer som förbättrar flödet av varor, tjänster, produktdata och affärsinformation genom hela värdekedjan inom fordonsindustrin. ODETTE har ansvarat för att utveckla kommunikationsstandarder som OFTP och OFTP2.0, processer för ständiga förbättringar som Materials Management Operations Guideline / Logistics Evaluation (MMOG/LE) och fordonsspecifika dokumentstandarder enligt definitionen nedan:

DELINSLeverans Prognos / Leverans
EXHANDFör leveransplan Undantagshantering
CALDELJIT-leverans
SYNCROSekventiell leverans
KANBAN KANBAN Leverans
FORDISRåd om att vara "redo för leverans
AVIEXPRåd om sändning
INVOICFaktura
STOACTInventeringsrapport
TRINADInstruktioner för vidarebefordran
KONSUM Konsolidering av försändelser
ORDERRInköpsorder
ORDCHGOrderändring
REPORDSvar på order
PRILSTPrislista baserad
REMADVRåd om penningförsändelser
STATACKontoutdrag

Alla EDI-dokumentstandarder