EDIFACT

United Nations/Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport är den internationella standard som utvecklats av Förenta Nationerna. Arbetet med underhåll och vidareutveckling av denna standard sker genom United Nations Center for Trade Facilitation and Electronic Business (UN/CEFACT) under FN:s ekonomiska kommission för Europa.

Standard för EDI-dokument

EDIFACT-standarden innehåller en uppsättning syntaxregler för struktur, ett interaktivt utbytesprotokoll och en uppsättning standardmeddelanden som möjliggör utbyte av elektroniska affärsdokument mellan flera länder och branscher. EDIFACT används i stor utsträckning i Europa, främst på grund av att många företag antog den mycket tidigt. EDIFACT har fått viss spridning i ASPAC-regionen, men det finns för närvarande fler XML-baserade standarder som används i just denna region.

En lista över EDIFACT-dokumenttyper kan ses nedan:

APERAKFel- och bekräftelsemeddelande för ansökan
FÖRFATTAREMeddelande om auktorisering
AVLREQBegäran om tillgänglighet - interaktivt meddelande
AVLRSPTillgänglighetssvar - interaktivt meddelande
BALANSBalansera meddelande
BANSTAMeddelande om bankstatus
BAPLIEBayplan/stuvningsplan meddelande om upptagna och tomma platser
BAPLTEBayplan/stuvningsplan totalt antal meddelande
BERMANMeddelande om hantering av kajplatser
BMISRMMeddelande om sammanfattande rapport om inspektion av bulkfartyg
BOPBNKRapportmeddelande om banktransaktioner och portföljtransaktioner
BOPCUSMeddelande om kundtransaktionsrapport för betalningsbalans
BOPDIRMeddelande om direktdeklaration av betalningsbalans
BOPINFInformation om betalningsbalans från kundmeddelande
BUSCRDMeddelande om kreditupplysning för företag
CALINFInformationsmeddelande om fartygsanlöp
CASINTBegäran om rättsvårdande åtgärder i civilrättsliga förfaranden meddelande
CASRESRättsväsendets svar i civilrättsliga förfaranden meddelande
CHACCOMeddelande om kontoplan
CLASETMeddelande om klassificeringsinformation
CNTCNDMeddelande om avtalsvillkor
COACSUMeddelande om sammanfattning av kommersiellt konto
COARRIMeddelande om lossning/lastning av container
CODECOContainer gate-in/gate-out rapportmeddelande
CODENOMeddelande om att tillståndet löper ut/klareringen är klar
COEDORMeddelande om lagerstatus för behållare
COHAORContainer specialhantering ordermeddelande
COLREQBegäran om ett dokumentärt inkassomeddelande
COMDISMeddelande om kommersiell tvist
CONAPWRåd om meddelande om pågående arbeten
CONDPVVärderingsmeddelande för direktbetalning
KONDRAMeddelande om ritningsadministration
CONDRORitning av organisationsmeddelande
CONESTUpprättande av avtalsmeddelande
CONITTMeddelande om anbudsinfordran
CONPVAMeddelande om betalningsvärdering
CONQVAMeddelande om värdering av kvantitet
CONRPWSvar på meddelande om pågående arbeten
CONTENMeddelande om anbud
CONWQDMeddelande om fastställande av kvantitet för arbetsobjekt
COPARNMeddelandemeddelande för behållare
COPAYMBidrag för betalning
COPINOFörhandsmeddelande om container
COPRARMeddelande om lossning/lastningsorder för container
COREOROrdermeddelande om frigörande av behållare
COSTCOBekräftelsemeddelande för fyllning/strippning av behållare
COSTOROrdermeddelande för fyllning/strippning av behållare
CREADVMeddelande om kreditupplysning
CREEXTMeddelande om utökad kreditrådgivning
CREMULMeddelande om flera kreditupplysningar
CUSCARMeddelande från tullens fraktrapport
CUSDECMeddelande om tulldeklaration
CUSEXPMeddelande om tulldeklaration för expressförsändelse
CUSPEDPeriodiskt meddelande om tulldeklaration
CUSREPMeddelande om tulltransportrapport
CUSRESTullens svarsmeddelande
DEBADVMeddelande om debiteringsrådgivning
DEBMULMeddelande om flera debiteringar
DEBRECMeddelande om skuldsanering
DELFORMeddelande om leveransplan
DELJITLeverans precis i rätt tid meddelande
DESADVMeddelande om avsändningsråd
DESTIMMeddelande om uppskattning av skada och reparation av utrustning
DGRECAMeddelande om sammanfattning av farligt gods
DIRDEBMeddelande om autogiro
DIRDEFMeddelande om katalogdefinition
DMRDEFDefinitionsmeddelande för begäran om underhåll av data
DMSTATStatusrapport/förfrågningsmeddelande för datahantering
DOCADVRådgivande meddelande om dokumentär kredit
DOCAMAAvisering om ändring av ett dokumentärt kreditmeddelande
DOCAMIInformationsmeddelande om ändring av dokumentär kredit
DOCAMRBegäran om ändring av ett dokumentkreditmeddelande
DOCAPPMeddelande om ansökan om dokumentär kredit
DOCARESvar på en ändring av ett dokumentärt kreditmeddelande
DOCINFInformationsmeddelande om utfärdande av dokumentär kredit
ENTRECMeddelande om bokföringsposter
FINCANFinansiellt uppsägningsmeddelande
FINPAYFlera meddelanden om överföring av medel mellan banker
FINSTAFinansiell rapport för ett kontomeddelande
GENRALMeddelande för allmänt ändamål
GESMESGeneriskt statistiskt meddelande
HANMOVMeddelande om hantering och förflyttning av last/varor
ICASRPMeddelande om bedömning och rapportering av försäkringsskador
ICSOLIFörsäkringsbolagsjuristens instruktionsmeddelande
IFCSUMSammanfattande meddelande för vidarebefordran och konsolidering
IFTCCAMeddelande om beräkning av fraktkostnad för spedition och transport
IFTDGNMeddelande om farligt gods
IFTFCCFraktkostnader för internationella transporter och andra avgifter meddelande
IFTIAGMeddelande om lista över farligt gods
IFTICLSkadeanmälan för fraktförsäkring
IFTMANMeddelande om ankomst
IFTMBCMeddelande om bokningsbekräftelse
IFTMBFMeddelande om fast bokning
IFTMBPPreliminärt bokningsmeddelande
IFTMCAMeddelande om konsignationsrådgivning
IFTMCSStatusmeddelande för instruktionsavtal
IFTMFRInternationell spedition och transport
IFTMINInstruktionsmeddelande
IFTRINMeddelande med information om vidarebefordran och transporthastighet
IFTSAIInformation om speditions- och transportschema och tillgänglighet me
IFTSTAInternationell multimodal statusrapport
IFTSTQInternationellt meddelande om multimodal statusförfrågan
IHCEBIInteraktiva frågor om sjukförsäkring och förmåner och
IHCLMEBegäran om och svar på vårdanspråk eller vårdkontakt - interaktiv
IMPDEFEDI implementeringsguide definition meddelande
INFCONMeddelande om infrastrukturens skick
INFENTMeddelande om företags redovisningsinformation
INSDESInstruktion att sända meddelande
INSPREMeddelande om försäkringspremie
INSREQMeddelande om inspektionsbegäran
INSRPTMeddelande om inspektionsrapport
INTCHGKontrollstrukturer för trafikplatser
INVOICFakturameddelande
INVRPTMeddelande om inventeringsrapport
IPPOADMeddelande om administration av försäkringar
IPPOMOMeddelande om trafikförsäkring
ISENDSMeddelande om aktivering eller inaktivering av förmedlingssystem
ITRRPTDetaljmeddelande för rapport under transport
JAPRESMeddelande om resultat av jobbansökan
JINFDEMeddelande om begäran om jobbinformation
JOBAPPMeddelande om förslag till jobbansökan
JOBCONMeddelande om bekräftelse av jobborder
JOBMODMeddelande om ändring av arbetsorder
JOBOFFMeddelande om jobborder
JUPREQMotiverat meddelande om betalningsbegäran
LEDGERLedger meddelande
LREACTMeddelande om livåterförsäkringsverksamhet
LRECLMSkadeanmälan livåterförsäkring
MEDPIDMeddelande för identifiering av person
MEDPREMeddelande om medicinskt recept
MEDREQMeddelande om begäran om medicinsk service
MEDRPTMeddelande om sjukvårdsrapport
MEDRUCMedicinsk resursanvändning och kostnadsmeddelande
MEQPOSTransportmedel och utrustning position meddelande
MOVINSMeddelande om stuvningsinstruktioner
MSCONSMeddelande om förbrukningsrapport för mättjänster
ORDCHGMeddelande om begäran om ändring av inköpsorder
BESTÄLLNINGARMeddelande om inköpsorder
ORDRSPSvarsmeddelande för inköpsorder
OSTENQFörfrågningsmeddelande om orderstatus
OSTRPTMeddelande om orderstatus
PARTINMeddelande om partiinformation
PASREQAnsökan om status för produktansökan för reseturism och fritid - i
PASRSPResor turism och fritid produkt ansökan status svar -
PAXLSTMeddelande om passagerarlista
PAYDUCRådgivande meddelande om löneavdrag
PAYEXTMeddelande om utökad betalningsorder
PAYMULOrdermeddelande för flera betalningar
PAYORDMeddelande om betalningsorder
PRICATKatalogmeddelande om pris/försäljning
PRIHISMeddelande om prishistorik
PROCSTMeddelande om rapportering av projektkostnader
PRODATMeddelande om produktdata
PRODEXMeddelande om avstämning av produktutbyte
PROINQMeddelande om produktförfrågan
PROSRVMeddelande om produkt och tjänst
PROTAPProjektuppgifter planering meddelande
PRPAIDMeddelande om betalning av försäkringspremie
QALITYMeddelande om kvalitetsdata
CITATCitat meddelande
RDRMESRapporteringsmeddelande för rådata
REBORDÅterförsäkring bordereau meddelande
RECADVMottagande av rådgivningsmeddelande
RECALCMeddelande om beräkning av återförsäkring
RECECOMeddelande om täckning av kreditrisk
RECLAMMeddelande om återförsäkringsfordringar
REKORDMeddelande om kärnuppgifter om återförsäkring
REGENTRegistrering av företagsmeddelande
RELISTÅterförsäkrade objekt lista meddelande
REMADVAviseringsmeddelande för remittering
REPREMMeddelande om återförsäkringspremier
REQDOCMeddelande om begäran om dokument
REQOTEMeddelande om offertförfrågan
ÅTERSTÄLLNINGMeddelande om återförsäkringsavräkning
RESMSGMeddelande om bokning
RESREQBokningsförfrågan - interaktivt meddelande
RESRSPSvar på bokning - interaktivt meddelande
RETACCÅterförsäkring tekniskt kontomeddelande
RETANNAnslag för returmeddelande
RETINSInstruktion för returmeddelande
RPCALLMeddelande om reparationsanrop
SAFHAZMeddelande om säkerhets- och farodata
SANCRTInternationell rörlighet för varor statligt regleringsmeddelande
SKDREQSchemabegäran - interaktivt meddelande
SKDUPDUppdatering av schema - interaktivt meddelande
SLSFCTMeddelande om försäljningsprognos
SLSRPTMeddelande om försäljningsdatarapport
SOCADEMeddelande från socialförvaltningen
SSIMODMeddelande om ändring av identitetsuppgifter
SSRECHMeddelande om arbetsskadeförsäkringens historik
SSREGWMeddelande om registrering av ett arbetstagarmeddelande
STATACKontoutdragsmeddelande
STLRPTMeddelande för rapportering av avvecklingstransaktioner
SUPCOTRåd om inbetalning av pensionspremier
SUPMANMeddelande om underhåll av pensioner
SUPRESSvarsmeddelande från leverantör
TANSTAMeddelande om tankstatusrapport
TAXCONMeddelande om skattekontroll
TIQREQFörfrågan om information om resor, turism och fritid - interaktiv
TIQRSPSvar på förfrågan om information om resor, turism och fritid - interaktiv
TPFREPMeddelande om terminalprestanda
TSDUPDUppdatering av statisk data för tidtabell - interaktivt meddelande
TUPREQBegäran om uppdatering av uppgifter om resor, turism och fritid - interaktivt meddelande
TUPRSPSvar på uppdatering av data om resor, turism och fritid - interaktivt meddelande
UTILMDMeddelande om masterdata för verktyg
UTILTSVerktyg tidsserier meddelande
VATDECMeddelande om mervärdesskatt
VESDEPFartygets avgångsmeddelande
WASDISInformationsmeddelande om avfallshantering
WKGRDCMeddelande om beslut om arbetstillstånd
WKGRREMeddelande om begäran om arbetstillstånd

Alla EDI-dokumentstandarder