ANSI

American National Standards Institute

1979 bildade American National Standards Institute (ANSI) Accredited Standards Committee (ASC) X12 för att utveckla enhetliga standarder för elektroniskt utbyte av affärstransaktioner mellan olika branscher, s.k. Electronic Data Interchange.

ANSI X12 utformades ursprungligen för att stödja företag inom olika industrisektorer i Nordamerika, men idag använder mer än 300.000 företag över hela världen X12 EDI-standarder i dagliga affärstransaktioner. ASC X12 bidrar också till UN/EDIFACT-meddelanden som används i stor utsträckning utanför USA. En lista över ANSI X12-dokumenttyper finns nedan:

Kommunikation och kontroller

102Associerade data
242Spårning av datastatus
815Meddelande om kryptografisk tjänst
864Textmeddelande
868Struktur för elektroniskt formulär
993Säkerställt kvitto eller bekräftelse
997 eFunktionell bekräftelse
999Bekräftelse av implementering

Ekonomi

130Studentens utbildningsdokumentation (avskrift)
131Bekräftelse av utbildningsdokumentation för studenter (utdrag)
132Information om mänskliga resurser
133Uppgifter om utbildningsinstitution
135Ansökan om studielån
138Educational Testing and Prospect Förfrågan och rapport
139Resultat av studielånsgarantin
144Överföring och statusverifiering av studielån
146Begäran om studentens utbildningsdokumentation (utdrag)
147Svar på begäran om utbildningsdokumentation för studenter (avskrift)
155 dKreditupplysning
188 bKatalog över utbildningskurser
189 bAnsökan om antagning till utbildningsinstitutioner
190Verifiering av studentinskrivning
191Förhandsanspråk och anspråk på studielån
197 dBevis på fastighetstitlar
198 dInformation om låneverifiering
199 dInformation om avveckling av hypotekslån
200Kreditupplysning om bolån
201Ansökan om bostadslån
202Andrahandsmarknaden för bolån Leverans av lån
203Investerarrapport om marknaden för sekundära bolån
205 dHypotekslån
206 dBegäran om inspektion av fastighetslån
245Fastighetstaxeringstjänst Svar
248Kontotilldelning/förfrågan och tjänst/status
259 dFelrapportering Omedelbar respons
260Ansökan om förmåner från hypoteksförsäkring
261 bBegäran om värdering av bostad
262Värderingsrapport för bostäder
263Svar på ansökan om försäkring av bostadslån
264Förfallostatus för hypotekslån
265Fastighetstitelförsäkringstjänster Order
266Rekordförändring för bolån
810 eFaktura
811 *Konsoliderad servicefaktura/utdrag
812 *Justering av kredit/debitering
814Allmän förfrågan, svar eller bekräftelse
819Driftskostnadsanalys
820 *Betalningsorder/återbetalningsavisering
821Rapportering av finansiell information
822Analys av kundkonton
823Låda
824 eRådgivning vid ansökan
827Order om återbetalning av finansiell betalning/återbetalningsmeddelande
828Debiteringsbemyndigande
829Begäran om annullering av betalning
831Applikationskontroll Totalsumma
833Beställning av kreditrapport för hypotekslån
844Justering av konto för produktöverföring
849Svar på justering av konto för produktöverföring
872Ansökan om försäkring av bostadslån
880Faktura för livsmedelsprodukter

Regeringen

103Ansökningar om övergiven egendom
105Inlämning av företagsenheter
113Rapportering av valkampanjer och lobbyister
149 dMeddelande om skattereglering eller taxering
150Meddelande om skattesats
151Bekräftelse av uppgifter för elektronisk inlämning av skattedeklaration
152Statistisk information från myndigheter
154Uniform Commercial Code Filing
157Meddelande om fullmakt
158Sourcing av skattejurisdiktion
175Meddelande från domstol
176 *Inlämnande till domstolen
185Rapport om reglering av royalty
194 dAnsökan om bidrag eller assistans
195Licensansökan till Federal Communications Commission (FCC)
196 *Rapportering av kostnadsdata för entreprenörer
251 *Stöd för prissättning
280 dInformation om registrering av väljare
283Meddelande om skatte- eller avgiftsbefrielse
284Säkerhetsrapporter för kommersiella fordon
285Informationsutbyte om säkerhet och legitimation för kommersiella fordon
286Legitimation för kommersiella fordon
288Fastställande av lön
500Rapportering av medicinska händelser
501Granskning av leverantörens prestanda
511 *Rekvisition
517 *Väsentlig förpliktelse Validering
527 *Inlämning och mottagning av material
536 *Omdisponering av logistik
561 *Sammanfattning av avtal
567 *Status för kontraktets färdigställande
568 *Rapport om hantering av kontraktsbetalningar
805 *Förslag till prissättning av kontrakt
806Rapportering av projektplan
813Elektronisk inlämning av deklarationsuppgifter
826Rapportering av skatteinformation
836 eMeddelanden om upphandlingar
838 eProfil för affärspartner
839Rapportering av projektkostnader
996Filöverföring

Transport

104Information om flygförsändelser
106Förslag till taxa för motorfordon
107Begäran om förslag till taxa för motorfordon
108Svar på ett förslag till taxa för motorfordon
109Detaljer om fartygets innehåll
110Uppgifter och faktura för flygfrakt
120Beställning av fordonsfrakt
121Fordonsservice
125Lastdetaljer för järnvägsvagnar med flera nivåer
126Rådgivning om fordonsapplikationer
127Ordning för uppställning av fordon
128Information om återförsäljare
129Uppdatering av fordonsskatt
160 dTransport Automatisk identifiering av utrustning
161Tågblad
163 dInformation om tidsbeställning
204Information om transport med motorfordon
210Detaljer och faktura för transport av gods med motorfordon
211Fraktsedel för motorfordon
212Motor Carrier Leverans Släpvagn Manifest
213Förfrågan om status för transportörens sändning
214Statusmeddelande för transportörens sändning
215Manifest för hämtning av motorfordon
216Meddelande om upphämtning av transport av motorfordon
217Lastnings- och ruttguide för motorfordon
219Begäran om logistiktjänster
220Svar från logistiktjänst
222Arbetsuppgift för kartonnage
223Fraktsedel och faktura för samlastare
224Motor Carrier Sammanfattning Fraktsedel Manifest
225Svar på en arbetsuppgift om kartonnage
227Rapport om användning av släpvagn
228Rapport om inspektion av utrustning
240Motor Carrier Package Status
250Dokument för hantering av inköpsorder och försändelser
300Reservation (Bokningsförfrågan) (Ocean)
301Bekräftelse (Ocean)
303Avbokning av bokning (Ocean)
304Instruktioner för leverans
309Manifest från den amerikanska tullen
310Fraktkvitto och faktura (Ocean)
311Information om den kanadensiska tullen
312Meddelande om ankomst (Ocean)
313Förfrågan om sändningsstatus (Ocean)
315Statusdetaljer (Ocean)
317Leverans/avhämtning Beställning
319Information om terminalen
322Terminalverksamhet och intermodal rampverksamhet
323Fartygets tidtabell och resplan (Ocean)
324Plan för stuvning av fartyg (Ocean)
325Samlastning av gods i container
326Sammanfattande lista över försändelser
350Information om frigörande från den amerikanska tullen
352U.S. Customs Carrier General Order Status
353Detaljerad information om tullhändelser i USA
354U.S. Customs Automated Manifest Arkivstatus
355Godkännande/avvisning av manifest från U.S. Customs
356Begäran om tillstånd till överföring från U.S. Customs
357Information om US Customs In-Bond
358Information om den amerikanska tullen
361Avtal om utväxling av lufttrafikföretag (Ocean)
404Information om järnvägstransporter
410Järnvägstransportörens fraktuppgifter och faktura
412 dFakturering av reparation av släpvagnar/containrar
414Förlikningar för biluthyrning på järnväg
417Utväxling av järnvägstransportörens fraktsedel
418Rail Advance Utväxling Consist
419Förhandshantering av bilar
420Information om bilhantering
421Beräknad ankomsttid och schemaläggning av bil
422Avsändarens bilorder
423Industriell spårväxellista
425Begäran om järnvägsfraktsedel
426Fraktsedel för järnvägsintäkter
429Järnvägspensionsverksamhet
431Järnvägsstation Master File
432Avskrivning av järnväg
433Järnväg ömsesidig växelfil
435Standardkod för transportvaror Master
436 bInformation om lokomotiv
440Sändningsvikter
451Rapport om järnvägsevenemang
452Järnvägsproblem Logga förfrågan eller råd
453Järnvägstjänst Åtagande Rådgivning
455Registrering av spårning av järnvägsparameter
456Förfrågan eller råd om järnvägsmateriel
460 dPrisdistribution eller svarsformat
463 dSvar på järnvägstaxa
466Begäran om pris
468Rate Docket Journal Log
475Underhåll av filer för järnvägssträckor
485Hastighetsmätning Åtgärd
486 dRate Docket Expiration
490Definition av avgiftsgrupp
492Diverse priser
494Tabell för skalhastighet
601Avsändarens exportdeklaration
715 bLastningsplan för intermodal grupp
854Information om avvikelser i leverans av försändelse
858 *Information om försändelsen
859 *Fraktfaktura
920Skadeståndsanspråk - Allmänna varor
924Skadeståndsanspråk - motorfordon
925Kravspårare
926Rapport om fordringsstatus och spårningssvar
928 *Bilprovning Detalj
980Funktionell grupp Totalt
990Svar på anbud om last
998Avbeställning av set

Leverantörskedjan

101Namn- och adresslistor
140 *Produktregistrering
141Produkt Service Reklamation Svar
142Produkt Tjänst Krav
143Meddelande om produktservice
159 bBokningsbekräftelse för film
170Intäktsredovisning
180 *Godkännande och meddelande om retur av varor
244 dInformation om produktkälla
290Avtal om annonseringssamarbete
503 *Prissättningshistorik
504 *Klausuler och bestämmelser
620Kommunikation vid utgrävning
625Information om brunnar
753Begäran om routningsinstruktioner
754Instruktioner för dirigering
816Organisatoriska relationer
818Provisionsförsäljningsrapport
830Planering av schema med release-kapacitet
832 ePris/Säljkatalog
840 eOffertförfrågan
841 eSpecifikationer/Teknisk information
842 eAvvikelserapport
843 eSvar på offertförfrågan
845Bekräftelse/status för prisauktorisation
846Inventering Förfrågan/Avancering
847Materiellt anspråk
848 *Säkerhetsdatablad för material
850 eInköpsorder
851 *Tillgångsförteckning
852Data om produktaktivitet
853Routing och Carrier-instruktioner
855 eBekräftelse av inköpsorder
856Fartygsmeddelande/manifest
857Meddelande om leverans och fakturering
860 eBegäran om ändring av inköpsorder - initierad av köpare
861Mottagande av råd/acceptansintyg
862Leveransschema
863 *Rapport om testresultat
865 eBekräftelse/begäran om ändring av inköpsorder - initierad av säljaren
866Produktionssekvens
867Rapport om överföring och återförsäljning av produkter
869Orderstatus Förfrågan
870Orderstatusrapport
873Tjänster för varurörelser
874Svar på frågor om tjänster för varurörelser
875Inköpsorder för livsmedelsprodukter
876Ändring av inköpsorder för livsmedelsprodukter
877 dTillverkarens kupong Familjekod Struktur
878Produktauktorisering/avauktorisering
879Prisförändring
881Detalj för inlösen av tillverkarkupong
882Sammanfattande information om leverans direkt till butik
883Fördelning av marknadsutvecklingsfonden
884Avveckling av marknadsutvecklingsfonden
885Butikernas egenskaper
886Rapportering av kundsamtal
887 bMeddelande om kupong
888Underhåll av objekt
889Tillkännagivande av kampanj
891Avdrag Forskningsrapport
893Begäran om information om objekt
894Leverans/retur basregister
895Leverans-/returbekräftelse eller justering
896Produktdimension Underhåll
940Beställning av lagerleverans
943Lager Lageröverföring Sändningsrådgivning
944Kvitto för överföring av lagerinventarier
945Råd om lagerfrakt
947Råd om justering av lagerinventering

Försäkring

100Beskrivning av försäkringsplanen
111Individuell försäkring och kundinformation
112Rapport om egendomsskada
124Skador på fordon
148Anmälan om skada, sjukdom eller tillbud
186Laboratorierapportering
187 dBegäran/Svar på begäran om utbildningskatalog
252Administration för försäkringsproducenter
255bInformationstjänster för försäkringsteckning
256dPeriodisk annuitetskompensation
267Individuell ansökan om livförsäkring, livränta och invaliditet
268dAktivitet på livräntekonto
269Verifiering av samordning av sjukvårdsförmåner
270Förfrågan om rätt till sjukvård/förmåner
271Information om berättigande till hälso- och sjukvård/förmåner
272Anmälan av skador på egendom och skadegörelse
273bStatus för ansökan om försäkring/annuitet
274Information om vårdgivare
275bPatientinformation
276Begäran om status för sjukvårdsanspråk
277Meddelande om status för sjukvårdsanspråk
278Information om granskning av hälso- och sjukvårdstjänster
362Fraktförsäkring Avisering av försändelse
834Anmälan och underhåll av förmåner
835Betalning av sjukvårdsanspråk/rådgivning
837Sjukvårdsanspråk

b = I omröstning
d = Under utveckling
e = DoD EC Program Office utförande
* = Har regeringens implementeringskonvention

Alla EDI-dokumentstandarder